Specialisaties

Ondernemingen

 • Algemeen Bestuursrecht
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuurlijke boete
 • Bestuursdwang
 • Bouwvergunningen
 • Dwangsom
 • Handhavingskwesties
 • Procedures tegen toezichthouders (bijv. DNB/Wtt)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Subsidies
 • Vergunningen

Particulieren

 • Algemeen Bestuursrecht
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuursdwang (bijv. sluiten woning door gemeente)
 • Bouwvergunningen
 • RDW-zaken
 • Ruimtelijke Ordening
 • Trage besluitvorming door de overheid / niet beslissen
 • Uitkeringen (bijstand, arbeidsongeschiktheid)
 • Vergunningen
 • Wet wapens en munitie (Wwm)

Migratierecht

Binnen kantoor neemt het migratierecht een vooraanstaande plaats in. Schenkman Advocatuur heeft al ruim 20 jaar ervaring op alle terreinen van migratierecht (vreemdelingenrecht) en heeft in deze periode vele nationale & internationale ondernemingen en particulieren bijgestaan om de noodzakelijke tewerkstellingsvergunningen en verblijfsvergunningen te verkrijgen.

Of het nu gaat om advies, de aanvraag of het procederen, op de volgende terreinen van het vreemdelingenrecht kunt u op deskundige bijstand rekenen:

Arbeidsmigratie:

 • werkvergunningen ten behoeve van buitenlandse werknemers
 • kennismigratie (kennismigrantenregeling)
 • machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
 • toelating- en verblijfsprocedures (TEV-procedures)
 • visa (zakenvisa)
 • boetes inzake de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)
 • verlengen verblijfs- en werkvergunningen
 • bezwaar- en beroepsprocedures tegen de weigering en/of intrekking van de verblijfs- en werkvergunningen.

Voor (buitenlandse) bedrijven kan tevens de salarisadministratie worden verzorgd waarbij wordt samengewerkt met een gespecialiseerde partner. Op deze wijze heeft u slechts één aanspreekpunt.

Cliënten zijn internationale ondernemingen afkomstig uit o.a. Korea, Rusland en China.      

Immigratie particulieren: 

 • verblijfsvergunningen op basis van huwelijk/relatie, au-pair, studenten/stagiaires
 • machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
 • toelating en verblijfsprocedures (TEV-procedures)
 • visa (toeristenvisum)
 • naturalisatie
 • opheffen ongewenstverklaring
 • opheffen inreisverbod
 • vreemdelingenbewaring (detentie)
 • verlengen verblijfsvergunningen
 • bezwaar- en beroepsprocedures tegen de weigering en/of intrekking van de verblijfsvergunningen.

Wet Wapens en Munitie (Wwm)

Schenkman Advocatuur is als één van de weinige advocatenkantoren gespecialiseerd in procedures betreffende de Wet wapens en munitie (Wwm).

Sportschutters (verlofhouders) en handelaren (erkenningshouders) kunnen op deskundige bijstand rekenen bij bezwaar-en beroepsprocedures waarbij hun wapenverlof en/of de erkenning is ingetrokken en/of geweigerd.